MAYIS 2014

ALİ’STEZİ FELSEFESİ:

ALİ’STOLOJİ, enerji bedenlerinin dengelerindeki 
bozulma ve çakra merkezlerinde ki blokajların yaşamımızda olan etkisini araştıran bir ilimdir. 
Bunun açıklamasını yapmamızı sağlayan haritalama tekniğinin adı ise "ALİ’SKOP Haritası"dır.
Kadim bir bilgi olan DOWSING / RADYESTEZİ yüzyıllar boyunca tartışma konusu olmuştur.

ALİ’STOLOJİ; DOWSING / RADYESTEZİ ile iç içe olmakla birlikte aralarında temel bir takım ayrışmalar vardır.

DOWSING/RADYESTEZİ; cisimlerin ve canlıların yaymış olduğu ışımaların çatal çubuk ve sarkaç ile ölçülmesi ve değerlendirerek yorumlanması bilimidir.
DOWSING/RADYESTEZİ, nesnel, ALİ’STOLOJİ ise öznel bir bilimdir.

Birçok bilinmeyen veriler DOWSING/RADYESTEZİ ile açıklanabilir.

Ancak ALİ’SKOP haritasının yorumu ALİ’STOLOJİ’ nin konusudur.

ALİ’STOLOJİ enerji bedenlerin dengeleri ve çakra merkezlerinde ki blokajların insanların yaşamları ve davranışları üzerindeki etkileri ile ilgilenir.

ALİ’STOLOJİ kişi merkezli bir bakış açısı sunar. Yani doğum anınızdan şimdiki yaşınıza kadar enerji beden dengelerine ve çakra blokajlarına bakarak yorum yapar.

ENERJİ BEDE
NLER ve ÇAKRA MERKEZLERİ:

4 adet Enerji Bedeni ve 7adet Çakra Merkezi mevcuttur.

Enerji be
denler; Ruhsal, Fiziksel, Zihinsel ve Duygusal Enerji bedenlerdir. 
Her enerji beden Eril ve Dişil tarafımızı etkiler.
Yaşadığımız ve çözemediğimiz sorunlar ile dengeleri bozulur.

Çakra merkezlerimiz;
1. Çakra olan KÖK Çakra ile başlar ve 7. Çakra olan TAÇ Çakra ile sona erer.
Eril ve Dişil tarafımızda yaşadığımız sorunlar sonucu oluşan ve çözemediğimiz blokajlar ÇAKRA dengelerimizi bozar.
Travmalar; olayları harekete geçiren güçlerdir.
Olayların hangi yönde ilerleyeceği ise kişilerin DÜNYAYA GELİŞ SAYILARI ve İŞARETLERİ ile ŞİMDİKİ SAYI VE İŞARETLERİ, karakterleri ve yaşamlarındaki her kişinin birbirleri ile yaptıkları etkileşimin sonucu ortaya çıkan ilişkiler ile değerlendirilir.

ALİ’STOLOJİ, yaşamımızda hedefleri netleştiren bir araç ve yaklaşım biçimidir.
ALİ’STOLOJİ kişinin öncelikle kendisini ve başkalarını tanımasına yardımcı olur.
Yaşamımıza tutulan bir aynadır.
Bu dünyaya geliş amacımızı görüp, amacımıza uygun yaşamamızı engelleyen sorunları tespit etmek ve önlem almak ile ilgili haritayı çıkararak baş
lar. 
Hayatımızda tekrarlayan ve bir türlü sebebini bulamadığımız sorunların keşfedilmesi, belirlenmesi veya netleştirilmesi için kişinin ALİ’SKOP haritasının hazırlanması gerekmektedir. 

ALİ’STOLOJİ kişilerin dünyaya geliş sayı ve işareti ile şu andaki sayı ve işaretini sorarak başlar.
Bu sorular dünya geliş amaç ve görevimiz ile ilgilidir.

Amaç ve hedeflerimizi yerine getirmek konusunda bizim Enerji beden dengelerimizi bozan ve çakra merkezlerimizi bloke eden nedenlerin bul
unması ve çözüm yollarını tespit etmek için ALİ’SKOP haritası çıkarılmalıdır.

Yaşadıklarımız için başkalarını suçlamak yerine, bu sembol bilimini kullanarak kendimizi açıkça anlayabildiğimiz, keşfedebildiğimiz zaman, içimizdeki ruhsal yetenek ve güçlerimizi daha etken kullanabileceğiz.